-14%
Máy phát điện chạy dầu Bamboo …
21.500.000  18.500.000 
Mua hàng
-6%
Máy phát điện chạy dầu Bamboo …
24.500.000  23.000.000 
Mua hàng
.