Máy phun thuốc Pona GX35

6.850.000  6.200.000 

Bộ bơm đồng vuông nặng sản xuất với lượng đồng nhiều hơn so với bộ bơm đồng bình thường.
Chất lượng tốt, bền và áp lực khoảng 25 – 35kgf, mạnh hơn so với bộ bơm đồng thông thường.

Còn hàng

.